фэшIыгъ

фэшIыгъ

обеспеченный, богатый

Адыгэ-урыс гущыIалъ. 2014.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Смотреть что такое "фэшIыгъ" в других словарях:

  • фэшIыгъ — I зажиточный, ая, ое Тегъэпсыхьагъ, бай Ар унэгъо фэшIыгъ Хозяйствэр фэшIыгъэ хъугъэ II закрыто, а, о Iухыгъэп егъэтыгъ Унапчъэр фэшIыгъ Тучаныр фэшIыгъ …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

  • годзагъ — зыпI. гл. 1. брошен, а, о сбоку Мыжъор мыжъом годзагъ 2. сделана надставка Гуадзэ фэшIыгъ Пхъэмбгъум щымыщ годзагъ 3. прикреплен, а, о (к кому то) Гъусэ фэшIыгъ Ар ащ годзагъ …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

  • гоутыгъ — (гоуты) лъым. 1. откололся, лась, лось (сбоку) Зыгорэм тефи гозыгъ Лэгъэ цакIэр гоутыгъ Самолетым ытамэ гоутыгъ 2. отделан, а, о Гъунэпкъ фэшIыгъ Зы хьасэр адрэ хьасэм гоутыгъ, гъэнэфагъэ фэшIыгъ …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

  • бай — (баир, байхэр) богатый, ая, ое 1. Мылъкурэ ахъщэрэ бэу зиIэр ары ЦIыф баим мылъкушхо зэригъэуIугъ 2. богатый человек, богач Мылъкубэ зиI, фэшIыгъ Баим зишIэжьырэп гущ. Баим ахъщэу иIэм ибагъэ ышIэжьырэп …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

  • къулай — (къулаир, къулайхэр) 1. способ Амал Ащ тхакIэм икъулай къыIэкIэхьагъ Къулай зимыIэ зи щыIэп 2. зажиточный, ая, ое ФэшIыгъ Ар боу тегъэпсыхьагъ, къулай …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

  • угъоныгъэ — зыпI. гл. продырявлен, а, о Гъуанэ фэшIыгъ Шъор угъоныгъэ …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

  • хэдзагъ — зыпI. гл. 1. вставка Хадзэ фэшIыгъ Джанэм щымыщ хэдзагъ 2. брошен, а, о Хэлъхьагъ Щаим шъоущыгъу хэдзагъ …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

  • чылэ — (чылэр, чылэхэр) аул, село 1. Къуадж Чылэ фэшIыгъ Чылэм дэхьагъ 2. ЦIыфэу дэсхэр Чылэр къызэIукIагъ Шъуибынмэ уагъэкъакъэмэ, чылэмэ къакъэ къыуатын гущ …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»